مشهد – جاده کلات - شهرك صنعتي مشهد – نبش خيابان كوشش شمالي 12

telephon

تلفن:

(2)32454271 ، (2) 32454451(051)

fax

فکس :

 32453338(051)

sandogh

صندوق پستی :

9358187135

email

ایمیل :

info@rizanfelez.com